Yaşı, uğraşı,
uzmanlığı
ne olursa olsun,
geleceğe yönelik
güvence aramak
herkesin
ortak özelliğidir....
Seçimi doğru yapanlar,
aradıkları güvenceyi
tek 'MERKEZ' de bulurlar.

Türkiye'de
Sigortacılığın
Merkezi
'MERKEZ SİGORTA'da...


Mevcut Statü
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Devlet Bakanlığı Makamından alınan 03.04.2003 tarih ve 20013 sayılı onaya istinaden Merkez Sigorta A.Ş.'nin mevcut yapısı ve hayat dışı Sigorta branşlarından çok sınırlı düzeyde üretim gerçekleştirdiği ve hayat sigortası portföyünün sonlandırılması ile ödemelerinin yapılmasına yönelik faaliyetlere odaklandığı dikkate alınarak, Sigorta Murakabe Kanunu'nun 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının b bendi kapsamında, Şirketin hayat dışı sigorta branşlarında yeni sigorta veya reasürans sözleşmesi yapma yetkisi kaldırılmıştır. Şirketin ruhsatı mevcut olup, sözleşme yetkisi bulunmamaktadır. Şirket belirtilen tarihten önce yapılan poliçe teminat yükümlüklerini takip etmekte olup, Yeni poliçe sözleşmesi yapmamaktadır.
İLETİŞİM
HAK SAHİPLERİ
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ